I vår kropp har vi 100-tals olika energicentra som kallas chakra, men i regel pratar man bara om de sju huvudchakran som är placerade utefter ryggraden och i huvudet.

I dessa områden samlas energi.
När man samlar ihop och organiserar denna energi så gör man en sk. chakraöppning.
Om jag inte öppnar mina chakra innan jag börjar att arbeta med andevärlden skulle vara som att försöka ringa på en mobiltelefon och det inte finns någon mottagning,

Det är viktigt att man öppnar kanalen när man arbetar, och lika viktigt att stänga dem när man avslutat.

Det finns många sätt att öppna och stänga chakra. Jag beskriver en av dessa för dig.

Du öppnar din kanal nerifrån rotchakrat och upp till och med kronchakrat och du måste öppna alla i tur och ordning för att få ett korrekt flöde, man kan inte öppna enstaka chakra.

Chakra öppning.
Sätt dig bekvämt och slut dina ögon.

Tänk dig att du vid rotchakrat har en blomknopp den är RÖD tänk sedan att du öppnar upp blomman kronblad för kronblad tills den är helt öppen.

Fortsätt och sedan upp till mjältchakrat, där ser du en ORANGE blomknopp öppna den på samma sätt som den röda knoppen men med den oranga blomman.
Gör på samma sätt med solarplexus, hjärtchakrat, halschakrat, tredje ögat och kronchakrat i nämnd ordning.

 

Stänga dina chakran.

När du stänger din kanal så börjar du med kronchakrat och ser där en violett blomma som är helt öppen,
tänk dig att du stänger den kronblad för kronblad tills den är helt sluten som en blomknopp.

Fortsätt sedan ner till tredje ögat som har en indigo (mörkblå) färgad blomma och stäng den på samma sätt. 

Tänk dig sedan neråt och stäng dina chakran i tur och ordning, hjärtchakrat, solarplexus, mjältchakrat och till sist rotchakrat.

MEN lämna ett kronblad öppet på rotchakrat, det ska alltid vara ett kronblad öppet.